PřihlášeníRegistrace

Titulky k Prison Break

Release Extra S01 - If these Walls Could Speak

Rok2009
JazykCZ
Vloženo06.08.2007, 00:45
IMDB ID:tt0455275
Autor titulků
ps1
599
Titulky se uloží s použitím kódování UTF-8, ale můžete si je stáhnout i ve Windows-1250.
Vložit komentář

komentáře Komentáře k titulkům

Žádné komentáře

Úryvek titulků

1
00:00:01,001 --> 00:00:04,938
Začátkem 40-tých let
bylo tohle vězení známe jako

2
00:00:04,938 --> 00:00:08,809
jedno z nejtvrdších vězení v USA.

3
00:00:08,809 --> 00:00:12,012
Většina vězňů
zde byla odsouzena na doživotí.

4
00:00:12,012 --> 00:00:14,982
Bylo zde mnoho gangsterů
a členů gangů

5
00:00:14,982 --> 00:00:18,252
od začátku 20-tých let
až po 70-tá léta.

6
00:00:18,252 --> 00:00:23,891
Vězení se prostě stalo známé
díky svým obyvatelům.

7
00:00:24,024 --> 00:00:29,830
Díky svému gotickému vzhedu
připadalo mnoha lidem velmi nebezpečně.

8
00:00:30,063 --> 00:00:34,067
Kdybych měl jít do vězení J...